โรงเรียนเสริมทักษะ อ.ฝน
โทร 081-954-9546
  • th
  • โรงเรียนเสริมทักษะ อ. ฝน
  • โรงเรียนเสริมทักษะ อ. ฝน
  • โรงเรียนเสริมทักษะ อ. ฝน
  • โรงเรียนเสริมทักษะ อ. ฝน

โรงเรียนเสริมทักษะ อ. ฝน

คณะครู รร.เสริมทักษะ อ.ฝน แสดงความยินดีกับผู้ปกครองของนักเรียนที่สอบได้ 90% จากโรงเรียนของเรา

นร.ที่สอบได้รอบปกติ อพ. ทั่วไป

1. ดช.ณฐยศ ภูมิวัตร

2. ดช.ธีรธรรม์ นิคร

3. ดช.ชวิน คูสว่างวงค์

4. ดช.ธนเดช ชาญธีระเดช

5. ดช.พชฎ ศรีลาวงษ์

6. ดช.กิตน์ก้อง จะสะนะ

7. ดญ.กัญญาณัฐ ขันสุวรรณ

8. ดช.อัศม์เดช ภูมิเพ็ง

9. ดญ.ปภาวรินทร์ พุทธวงค์

10. ดช.วชิราวิชย์ โฮมหงทาขุลี

11. ดช.พีรณัฐ กลั่นไพรี

12. ดช.ปิยวัชร มะลาศรี

13. ดญ.ฐิติรัตน์ บุตรทองคำวงษ์

14. ดญ.จินดาพร ชนูนันท์

15. ดช.พชรวรรธษ์ บุดดา

16. ดช.พิศิษฐ์ ศรีประเสริฐวิทย์

17. ดช.คณิศร ทันตาหะ

18. ดช.ธิติ วรวะลัย

19. ดช.พชร ยอดคีรี

20. ดช.พนวรรษ เด่นพายัพ

21. ดช.ธฤต สังข์ศิริ

22. ดช.กายสิทธิ์ พาจันดี


ม.1 พลังสิบ

1. ดญ.ณัทชานันต์ ชาติภรต

2. ดช.สุปวีณ์ ทองคำ

3. ดช.ปภังกร เสนามาตย์


ม.4 พลังสิบ

1. ดช.ณธัช จุลศิลป์

2. นายณัฐวัฒน์ คำกันหา

3. นายยุติธรรม จันทร์ทะวงษ์


ม.4 แผน.1 วิทย์-คณิต

1. นายทรงวุฒิ ศรีไชยโยรักษ์

2. นายสิทธินันท์ โคตรน้ำเนาว์


รน. ม.1 พลังสิบได้อันดับ 2

• ดญ.มีรดา กัลยาบุตร


รน. ม.1 ทั่วไป

• ดญ.มิ่งกมล แสนกอง

23 ตุลาคม วันปิยะมหาราช ปี 2566 ร.ร.เสริมทักษะอ.ฝน ทำบุญตักบาตรและถวายโรงครัวแด่วัดอินทราราม ต.น้ำพ่น อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี

 

บรรยากาศการเรียนการสอน

 

 

 

การติดตามส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนนอกระบบ ของสำนักศึกษานิเทศก์จังหวัดอุดรธานี

 

 

 

รวมภาพนักเรียนที่สอบได้

Congratulations กับนักเรียนที่สอบติดแพทย์ มข. นางสาวศิริกร จันทร และ นางสาวชนนิภา ศศิวิลาศกร

 

Congratulations ลูกศิษย์ที่สอบติดห้องเรียนพิเศษ

 

อาจารย์ฝนมอบเงินรางวัลให้กับลูกศิษย์ ที่สอบติดห้องเรียนพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2565

 

Congratulations ลูกศิษย์ที่สอบติดห้องเรียนพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2564

 

อาจารย์ฝนมอบเงินรางวัลให้กับลูกศิษย์ ที่สอบติดห้องเรียนพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2564

 

ลูกศิษย์ที่สอบติด ประจำปีการศึกษา 2564

 

 

 

 

 

 

ติดต่อเรา
ชื่อบริษัท:
โรงเรียนเสริมทักษะ อ.ฝน
ผู้ติดต่อ:
ดร.สุภาพร คูหาทอง (อาจารย์ฝน)
ที่อยู่:
159/6 ถนนศรีชมชื่น ซอย 5 ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000
ประเทศ:
ไทย
โทรศัพท์:
081-954-9546
อีเมล์:
a.foonsupaporn@gmail.com
ไลน์ไอดี: