โรงเรียนเสริมทักษะ อ.ฝน
โทร 081-954-9546
  • th

ข้อความแจ้งนักเรียน


ข้อความแจ้งนักเรียน

ข้อความแจ้งนักเรียน
 

เรียน ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนเสริมทักษะ อ.ฝน ทุกท่าน
       ขอแจ้งตารางเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เพิ่มเติม


ป.6 กลุ่มที่ 1
เรียนวันศุกร์ ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 และเรียนวันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 เรียนเวลา 18.30-20.00 น.
กลุ่มที่ 1 นักเรียน ป.6 มาเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เพิ่มเติม เรียนกับ อ.ฝน ติวเข้มเพื่อสอบเข้า ม.1
หมายเหตุ: เป็นนักเรียนที่อยู่ต่างอำเภอ, ต่างจังหวัด และที่มาเรียนวันจันทร์และวันอังคาร ไม่ได้


ป.6 กลุ่มที่ 2
เรียนวันจันทร์ ที่ 12 วันจันทร์ ที่ 19 และวันจันทร์ ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561
เป็นนักเรียนที่อยู่ใกล้ในตัวจังหวัดอุดรธานี เรียนเวลา 16.30-18.30 น.

***สำหรับนักเรียนที่อยู่ต่างอำเภอและต่างจังหวัด จะมีที่พักที่ รร. อ.ฝน โดยคิดค่าที่พักคนละ 200 บาทต่อคืน รวมค่าน้ำและค่าไฟ โดยให้นำเครื่องนอนมาด้วย เช่น หมอน และผ้าห่ม
       จึงเรียนมาเพื่อทราบ


ตารางเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เพิ่มเติม

ม.2 เรียนวันจันทร์ที่ 19  วันอังคารที่ 20 และวันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์  2561 เวลาเรียน  18.30-20.00 น.
ม.3 เรียนวันพุธที่ 14  วันพฤหัสบดีที่ 15 และวันพุธที่ 21  วันพฤหัสบดีที่ 22 เวลาเรียน  16.30-18.30 น.
ม.1 เรียนวันพุธที่ 14  วันพฤหัสบดีที่ 15 วันพุธที่ 21  และวันพฤหัสบดีที่ 22 เวลาเรียน  18.30-20.00 น.