โรงเรียนเสริมทักษะ อ.ฝน
โทร 081-954-9546
  • th

คอร์สติวเข้มเข้ม ม.4 สคว.และ IP


คอร์สติวเข้มเข้ม ม.4 สคว.และ IP

ตารางเรียนติวเข้มเข้มม.4 สคว.และ IP

คอร์สติวเข้มเข้มม.4 สคว.และ IPติดต่อได้ที่ อ.ฝน โทร 081-9549546

เรียน ผู้ปกครองนักเรียนชั้น ม.3 นักเรียนชั้น ม.3 ที่จะติวเข้มเข้าเรียนต่อ ม.4 โครงการพิเศษ สวค. และ IP สมัครด่วนพร้อมจ่ายค่าเรียน วิทย์ = 3,000 บาท, คณิต 2,000 บาท, อังกฤษ 2,000 บาท, ไทย 2,000 บาท รวม 9,000 บาท หากเรียนครบ 4 วิชา ลด 500 บาท คงเหลือ 8,500 บาท

เริ่มเรียนในเดือนตุลาคม 2561 ในวันที่ 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 27, 28 ตุลาคม 2561


ตารางสอนดังนี้

ตารางเรียน ม.3

เวลา

08.00-10.00

10.00-11.30

11.30-12.30

12.30-14.00

14.00-15.30

คณิต

วิทย์

 

พักเที่ยง

 

อังกฤษ

ภาษาไทย