โรงเรียนเสริมทักษะ อ.ฝน
โทร 081-954-9546
  • th

ตารางคอร์สปิดเทอม


ตารางคอร์สปิดเทอม

ตารางเรียนคอร์สปิดเทอม(เรียนล่วงหน้า)

คอร์ส ปิดเทอม เรียนล่วงหน้า ติดต่อได้ที่ อ.ฝน โทร 081-9549546

รับสมัคร วันเสาร์ที่ 24 อาทิตย์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561
วันเสาร์ที่ 3 อาทิตย์ที่ 4 และวันเสาร์ที่ 10 อาทิตย์ที่ 11 มีนาคม 2561 ***จ่ายเงินพร้อมจองที่นั่ง


สำหรับน้องๆที่จะขึ้น ป.5 และ ป. 6
เรียน 4 วิชา มีวิชาวิทยาศาสตร์, คณิตศาสตร์, ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

ตารางเรียน ป.5 (เรียนล่วงหน้า)

วัน/เวลา 8.30-10.00 10.00-11.30 11.30-12.30 12.30-14.00 14.00-15.30

เสาร์

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

พักเที่ยง

ภาษาอังกฤษ

ภาษาไทย

อาทิตย์

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

ภาษาอังกฤษ

ภาษาไทย

ตารางเรียน ป.6 (เรียนล่วงหน้า)

วัน/เวลา 8.30-10.00 10.00-11.30 11.30-12.30 12.30-14.00 14.00-15.30

เสาร์

วิทยาศาสตร์

คณิตศาสตร์

พักเที่ยง

ภาษาไทย

ภาษาอังกฤษ

อาทิตย์

วิทยาศาสตร์

คณิตศาสตร์

ภาษาไทย

ภาษาอังกฤษ


สำหรับน้องๆที่จะขึ้น ม.1 เรียนวิชาวิทยาศาสตร์ล่วงหน้า

ตารางเรียน ม.1 (เรียนล่วงหน้า)

วัน/เวลา 8.30-10.00 10.00-11.30 11.30-12.30 12.30-14.00 14.00-15.30

เสาร์

-

-

พักเที่ยง

วิทยาศาสตร์

-

อาทิตย์

-

-

วิทยาศาสตร์

-


*****หมายเหตุ: เรียนวันเสาร์ที่ 7, วันอาทิตย์ที่ 8, วันเสาร์ที่ 21,
วันอาทิตย์ที่ 22 ,วันเสาร์ที่ 28, และวันอาทิตย์ที่ 29 เมษายน 2561