โรงเรียนเสริมทักษะ อ.ฝน
โทร 081-954-9546
  • th

ตารางเรียนโครงการพิเศษ ม.3 สอบเข้า ม.4 (โพนพิสัย)


ตารางเรียนโครงการพิเศษ ม.3 สอบเข้า ม.4 (โพนพิสัย)

ตารางเรียนโครงการพิเศษ ม.3 สอบเข้า ม.4 (โพนพิสัย)

โครงการพิเศษ ม.3 สอบขึ้น ม.4 (โพนนิสัย)ติดต่อได้ที่ อ.ฝน โทร 081-9549546


ตารางเรียนโครงการพิเศษ ม.3 สอบเข้า ม.4 (โพนพิสัย)

วัน/เวลา

08.00-10.00

10.00-11.30

11.30-12.30

12.30-14.00

14.00-15.30

16.30-18.00

18.00-20.00

วันอาทิตย์ที่ 4

อังกฤษ

วิทยาศาสตร์

 

 

 

 

 

 

 

พักเที่ยง

 

คณิตศาสตร์

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

วันจันทร์ที่ 5

อังกฤษ

วิทยาศาสตร์

คณิตศาสตร์

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

วันอังคารที่ 6

อังกฤษ

วิทยาศาสตร์

คณิตศาสตร์

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

วันพุธที่ 7

อังกฤษ

วิทยาศาสตร์

คณิตศาสตร์

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

วันพฤหัสบดีที่ 8

อังกฤษ

วิทยาศาสตร์

คณิตศาสตร์

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

วันศุกร์ที่ 9

อังกฤษ

วิทยาศาสตร์

คณิตศาสตร์

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

วันเสาร์ที่ 10

อังกฤษ

วิทยาศาสตร์

คณิตศาสตร์

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์