โรงเรียนเสริมทักษะ อ.ฝน
โทร 081-954-9546
  • th

ตารางเรียนโครงการพิเศษ ม.3 สอบเข้า ม.4


ตารางเรียนโครงการพิเศษ ม.3 สอบเข้า ม.4

ตารางเรียนโครงการพิเศษ ม.3 สอบเข้า ม.4

โครงการพิเศษ ม.3 สอบเข้า ม.4ติดต่อได้ที่ อ.ฝน โทร 081-9549546

เรียน ผู้ปกครองที่จะส่งนักเรียนที่จะมาติวเข้มที่ รร. อ.ฝน ติวเข้ม ม.3 สอบเข้า ม.4
ติวเข้มเน้นข้อสอบ เรียน 18 วัน 5 วิชา วิชาละ 27 ชั่วโมง วิชาวิทยาศาสตร์, คณิตศาสุตร์, ภาษาอังกฤษ, ภาษาไทย และสังคมศาสตร์
เรียนกลุ่มละไม่เกิน 10 คน 5 วิชา


ตารางสอนดังนี้

ตารางเรียนโครงการพิเศษ ม.3 สอบเข้า ม.4

วัน/เวลา

08.00-10.00

10.00-11.30

11.30-12.30

12.30-14.00

14.00-15.30

15.30-17.00

17.00-18.30

18.30-20.00

วันอาทิตย์ที่ 4

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

 

 

 

พักเที่ยง

 

อังกฤษ

ภาษาไทย

สังคม

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

วันจันทร์ที่ 5

อังกฤษ

วิทยาศาสตร์

คณิตศาสตร์

ภาษาไทย

สังคม

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

วันอังคารที่ 6

อังกฤษ

วิทยาศาสตร์

คณิตศาสตร์

ภาษาไทย

สังคม

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

วันพุธที่ 7

อังกฤษ

วิทยาศาสตร์

คณิตศาสตร์

ภาษาไทย

สังคม

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

วันพฤหัสบดีที่ 8

อังกฤษ

วิทยาศาสตร์

คณิตศาสตร์

ภาษาไทย

สังคม

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

วันศุกร์ที่ 9

อังกฤษ

วิทยาศาสตร์

คณิตศาสตร์

ภาษาไทย

สังคม

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

วันเสาร์ที่ 10

อังกฤษ

วิทยาศาสตร์

คณิตศาสตร์

ภาษาไทย

สังคม

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

 

**** วันที่ 11-16 มีนาคม 2561 ปิดเรียน

 

วัน/เวลา

08.00-10.00

10.00-11.30

11.30-12.30

12.30-14.00

14.00-15.30

15.30-17.00

17.00-18.30

18.30-20.00

วันเสาร์ 17

อังกฤษ

วิทยาศาสตร์

พักเที่ยง

คณิตศาสตร์

ภาษาไทย

สังคม

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

วันอาทิตย์  18

อังกฤษ

วิทยาศาสตร์

คณิตศาสตร์

ภาษาไทย

สังคม

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

 

***** วันจันทร์ที่ 19 มีนาคม 2561 ปิดเรียน

 

วัน/เวลา

08.00-10.00

10.00-11.30

11.30-12.30

12.30-14.00

14.00-15.30

15.30-17.00

17.00-18.30

18.30-20.00

วันอังคาร 20

อังกฤษ

วิทยาศาสตร์

 

พักเที่ยง

คณิตศาสตร์

ภาษาไทย

สังคม

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

วันพุธที่ 21

อังกฤษ

วิทยาศาสตร์

คณิตศาสตร์

ภาษาไทย

สังคม

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

วันพฤหัสบดีที่ 22

อังกฤษ

วิทยาศาสตร์

คณิตศาสตร์

ภาษาไทย

สังคม

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

วันศุกร์ที่ 23

อังกฤษ

วิทยาศาสตร์

คณิตศาสตร์

ภาษาไทย

สังคม

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

 

*******วันเสาร์ ที่ 24 มีนาคม 2561 ปิดเรียน

 

วัน/เวลา

08.00-10.00

10.00-11.30

11.30-12.30

12.30-14.00

14.00-15.30

15.30-17.00

17.00-18.30

18.30-20.00

วันอาทิตย์ที่ 25

อังกฤษ

วิทยาศาสตร์

พักเที่ยง

คณิตศาสตร์

ภาษาไทย

สังคม

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

 

*******วันจันทร์ที่ 26 มีนาคม 2561 ปิดเรียน

 

วัน/เวลา

08.00-10.00

10.00-11.30

11.30-12.30

12.30-14.00

14.00-15.30

15.30-17.00

17.00-18.30

18.30-20.00

วันอังคาร 27

อังกฤษ

วิทยาศาสตร์

 

 

พักเที่ยง

คณิตศาสตร์

ภาษาไทย

สังคม

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

วันพุธที่ 28

อังกฤษ

วิทยาศาสตร์

คณิตศาสตร์

ภาษาไทย

สังคม

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

วันพฤหัสบดีที่ 29

อังกฤษ

วิทยาศาสตร์

คณิตศาสตร์

ภาษาไทย

สังคม

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

วันศุกร์ที่ 30

อังกฤษ

วิทยาศาสตร์

คณิตศาสตร์

ภาษาไทย

สังคม

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์