โรงเรียนเสริมทักษะ อ.ฝน
โทร 081-954-9546
  • th

ตารางเรียน ป.6 (เรียนล่วงหน้า)


ตารางเรียน ป.6 (เรียนล่วงหน้า)

ตารางเรียน ป.6 (เรียนล่วงหน้า)

คอร์ส ปิดเทอม เรียนล่วงหน้าติดต่อได้ที่ อ.ฝน โทร 081-9549546

รับสมัคร วันเสาร์ที่ 24 อาทิตย์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561
วันเสาร์ที่ 3 อาทิตย์ที่ 4 และวันเสาร์ที่ 10 อาทิตย์ที่ 11 มีนาคม 2561 ***จ่ายเงินพร้อมจองที่นั่ง
สำหรับน้องๆที่จะขึ้น ป.5 และ ป. 6
เรียน 4 วิชา มีวิชาวิทยาศาสตร์, คณิตศาสตร์, ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ


ตารางเรียน ป.6 (เรียนล่วงหน้า)

วัน/เวลา 8.30-10.00 10.00-11.30 11.30-12.30 12.30-14.00 14.00-15.30

เสาร์

วิทยาศาสตร์

คณิตศาสตร์

พักเที่ยง

ภาษาไทย

ภาษาอังกฤษ

อาทิตย์

วิทยาศาสตร์

คณิตศาสตร์

ภาษาไทย

ภาษาอังกฤษ

*****หมายเหตุ: เรียนวันเสาร์ที่ 7, วันอาทิตย์ที่ 8, วันเสาร์ที่ 21, วันอาทิตย์ที่ 22 ,วันเสาร์ที่ 28, และวันอาทิตย์ที่ 29 เมษายน 2561