โรงเรียนเสริมทักษะ อ.ฝน
โทร 081-954-9546
  • th

ตารางเรียน ม.1 (เรียนล่วงหน้า)


ตารางเรียน ม.1 (เรียนล่วงหน้า)

ตารางเรียน ม.1 (เรียนล่วงหน้า)

คอร์ส ปิดเทอม เรียนล่วงหน้าติดต่อได้ที่ อ.ฝน โทร 081-9549546

รับสมัคร วันเสาร์ที่ 24 อาทิตย์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561
วันเสาร์ที่ 3 อาทิตย์ที่ 4 และวันเสาร์ที่ 10 อาทิตย์ที่ 11 มีนาคม 2561 ***จ่ายเงินพร้อมจองที่นั่ง
สำหรับน้องๆที่จะขึ้น ม.1 เรียนวิชาวิทยาศาสตร์ล่วงหน้า


ตารางเรียน ม.1 (เรียนล่วงหน้า)

วัน/เวลา 8.30-10.00 10.00-11.30 11.30-12.30 12.30-14.00 14.00-15.30

เสาร์

-

-

พักเที่ยง

วิทยาศาสตร์

-

อาทิตย์

-

-

วิทยาศาสตร์

-

*****หมายเหตุ: เรียนวันเสาร์ที่ 7, วันอาทิตย์ที่ 8, วันเสาร์ที่ 21, วันอาทิตย์ที่ 22 ,วันเสาร์ที่ 28, และวันอาทิตย์ที่ 29 เมษายน 2561