โรงเรียนเสริมทักษะ อ.ฝน
โทร 081-954-9546
  • th

ตารางเรียน ม.1


ตารางเรียน ม.1

ตารางเรียน ม.1

คอร์ส เปิดเทอม (เทอม 1 และ เทอม 2)ติดต่อได้ที่ อ.ฝน โทร 081-9549546

วิชาที่เปิดสอน วิทย์ (สอนพื้นฐาน ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา) คณิต ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และสังคม
ทั้งหมด 5 วิชา เรียน 5 เดือน

ระดับที่เปิดสอน เรียนเสาร์-อาทิตย์ ป.4 , ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3


ตารางเรียน ม.1

วัน/เวลา 8.30-10.00 10.00-11.30 11.30-12.30 14.30-16.00 16.00-17.30
เสาร์   อังกฤษ พักเที่ยง คณิต วิทย์
อาทิตย์   อังกฤษ พักเที่ยง คณิต วิทย์