โรงเรียนเสริมทักษะ อ.ฝน
โทร 081-954-9546
  • th

ตารางเรียน ม.2


ตารางเรียน ม.2

ตารางเรียน ม.2

คอร์ส เปิดเทอม (เทอม 1 และ เทอม 2)ติดต่อได้ที่ อ.ฝน โทร 081-9549546

วิชาที่เปิดสอน วิทย์ (สอนพื้นฐาน ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา) คณิต ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และสังคม
ทั้งหมด 5 วิชา เรียน 5 เดือน

ระดับที่เปิดสอน เรียนเสาร์-อาทิตย์ ป.4 , ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3


ตารางเรียน ม.2

วัน/เวลา 12.30-14.00 14.00-15.30 15.30-17.00
เสาร์ คณิต วิทย์ อังกฤษ
อาทิตย์ คณิต วิทย์ อังกฤษ