โรงเรียนเสริมทักษะ อ.ฝน
โทร 081-954-9546
  • th

ตารางเรียน ม.3 (เรียนล่วงหน้า)


ตารางเรียน ม.3 (เรียนล่วงหน้า)

ตารางเรียน ม.3 (เรียนล่วงหน้า)

คอร์ส ปิดเทอม เรียนล่วงหน้าติดต่อได้ที่ อ.ฝน โทร 081-9549546

* ติวเข้ม ม.3 เข้า ม.4 ผู้สอน อ.ฝน และคณาจารย์ผู้มีคุณวุฒิ มากด้วยประสบการณ์


ตารางสอนดังนี้

ตารางเรียน เดือน มีนาคม 2562

 

08.30-10.00

10.00-11.30

11.30-12.30

12.30-14.00

14.00-15.30

15.30-17.00

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์ (อ.ฝน)

พักเที่ยง

ภาษาอังกฤษ

ภาษาไทย

สังคมศาสตร์


คอร์สเรียน ม.3 ล่วงหน้า ค่าเรียนวิชาละ 2,000 บาท

ตารางสอนดังนี้

ตารางเรียน เดือน มีนาคม 2562

 

วัน/เวลา

08.30-10.00

10.00-11.30

12.30-14.00

วันเสาร์

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์ (อ.ฝน)

ภาษาอังกฤษ

วันอาทิตย์

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์ (อ.ฝน)

ภาษาอังกฤษ