โรงเรียนเสริมทักษะ อ.ฝน
โทร 081-954-9546
  • th

ตารางเรียน


ตารางเรียน

ตารางเรียน

คอร์ส ติวเข้มติดต่อได้ที่ อ.ฝน โทร 081-9549546

เปิดสอน วิทยาศาสตร์ สอนโดย อ.ฝน, คณิตศาสตร์ สอนโดย อ.นก อ.แพล้นท์ อ.ชัย, ภาษาไทย สอนโดย อ.ทะเนตร อ.นิตยา อ.อเนกพงษ์, อังกฤษ สอนโดย อ.จารุวรรณ อ.จี้, สังคม สอนโดย อ.ดวงแข อ.วีณา