โรงเรียนเสริมทักษะ อ.ฝน
โทร 081-954-9546
  • th

ตารางเรียน


ตารางเรียน

ตารางเรียน

คอร์ส ติวเข้มติดต่อได้ที่ อ.ฝน โทร 081-9549546

เปิดสอน วิทยาศาสตร์ สอนโดย อ.ฝน, คณิตศาสตร์ สอนโดย อ.นก อ.แพล้นท์ อ.ชัย, ภาษาไทย สอนโดย อ.ทะเนตร อ.นิตยา อ.อเนกพงษ์, อังกฤษ สอนโดย อ.จารุวรรณ อ.จี้, สังคม สอนโดย อ.ดวงแข อ.วีณา


เรียนเดือน ธ.ค. 2563 - ม.ค. ก.พ. มี.ค. 2564

เริ่มเรียนวันเสาร์ที่ 5 ธัมวาคม 2563

ระดับที่เปิดสอน เรียนเสาร์-อาทิตย์ ป.4 , ป.5, ป.6, ม.1, ม.2 และ ม.3


ตารางเรียน ป.4

วัน/เวลา

08.30-10.00

10.00-11.30

11.30-12.00

12.00-13.00

13.00-14.00

วันเสาร์

คณิตศาสตร์

ภาษาไทย

 

พักเที่ยง

 

วิทยาศาสตร์

สังคมศาสตร์

วันอาทิตย์

คณิตศาสตร์

ภาษาอังกฤษ

วิทยาศาสตร์

-

ตารางเรียน ป.5

 

วัน/เวลา

08.30-10.00

10.00-11.30

11.30-13.00

13.00-14.00

14.00-16.00

วันเสาร์

ภาษาอังกฤษ

คณิตศาสตร์

 

พักเที่ยง

 

วิทยาศาสตร์

สังคมศาสตร์

วันอาทิตย์

ภาษาอังกฤษ

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

ภาษาไทย

ตารางเรียน ป.6 กลุ่ม 1

 

วัน/เวลา

08.30-10.00

10.00-11.30

11.30-12.30

12.30-14.00

14.00-15.30

วันเสาร์

วิทยาศาสตร์

คณิตศาสตร์

 

พักเที่ยง

 

ภาษาอังกฤษ

ภาษาไทย

วันอาทิตย์

วิทยาศาสตร์

ภาษาไทย
อ.ทะเนตร

คณิตศาสตร์

สังคมศาสตร์

ตารางเรียน ป.6 กลุ่ม 2

 

วัน/เวลา

08.30-10.00

10.00-11.30

11.30-12.30

12.30-14.00

14.00-15.30

วันเสาร์

วิทยาศาสตร์

คณิตศาสตร์

 

พักเที่ยง

 

ภาษาไทย

สังคมศาสตร์

วันอาทิตย์

วิทยาศาสตร์

ภาษาไทย
อ.ทะเนตร

ภาษาอังกฤษ

คณิตศาสตร์

ตารางเรียน ม.1

 

10.00-11.30

11.30-12.30

12.30-14.00

14.00-15.30

ภาษาอังกฤษ

พักเที่ยง

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

ตารางเรียน ม.2

 

10.00-11.30

11.30-12.30

12.30-14.00

วิทยาศาสตร์

พักเที่ยง

คณิตศาสตร์

ตารางเรียน ม.3

 

15.30-17.30

วิทยาศาสตร์