โรงเรียนเสริมทักษะ อ.ฝน
โทร 081-954-9546
  • th

ตารางเรียน


ตารางเรียน

ตารางเรียน

คอร์ส เปิดเทอม (เทอม 1 และ เทอม 2)ติดต่อได้ที่ อ.ฝน โทร 081-9549546

วิชาที่เปิดสอน วิทย์ (สอนพื้นฐาน ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา) คณิต ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และสังคม
ทั้งหมด 5 วิชา เรียน 5 เดือน

ระดับที่เปิดสอน เรียนเสาร์-อาทิตย์ ป.4 , ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3


<

ตารางเรียน ป.4

วัน/เวลา

08.00-10.00

10.00-11.30

11.30-12.30

12.30-14.00

14.00-15.30

วันเสาร์

ภาษาไทย

สังคมศาสตร์

 

พักเที่ยง

 

วิทยาศาสตร์

คณิตศาสตร์

วันอาทิตย์

คณิตศาสตร์

ภาษาไทย

วิทยาศาสตร์

ภาษาอังกฤษ

ตารางเรียน ป.5

 

วัน/เวลา

08.00-10.00

10.00-11.30

11.30-12.30

12.30-14.00

14.00-15.30

วันเสาร์

สังคมศาสตร์

คณิตศาสตร์

 

พักเที่ยง

 

วิทยาศาสตร์

ภาษาอังกฤษ

วันอาทิตย์

ภาษาอังกฤษ

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

ภาษาไทย

ตารางเรียน ป.6/1 เริ่มเรียนวันเสาร์ที่ 6 ตุลาคม 2561

 

วัน/เวลา

08.00-10.00

10.00-11.30

11.30-12.30

12.30-14.00

14.00-15.30

วันเสาร์

วิทยาศาสตร์

คณิตศาสตร์

 

พักเที่ยง

 

ภาษาไทย

สังคมศาสตร์

วันอาทิตย์

วิทยาศาสตร์

ภาษาอังกฤษ

คณิตศาสตร์

ภาษาอังกฤษ

ตารางเรียน ป.6/2 เริ่มเรียนวันเสาร์ที่ 6 ตุลาคม 2561

 

วัน/เวลา

08.00-10.00

10.00-11.30

11.30-12.30

12.30-14.00

14.00-15.30

วันเสาร์

วิทยาศาสตร์

ภาษาอังกฤษ

 

พักเที่ยง

 

คณิตศาสตร์

ภาษาอังกฤษ

วันอาทิตย์

วิทยาศาสตร์

คณิตศาสตร์

ภาษาไทย

สังคมศาสตร์

ตารางเรียน ม.1

 

วัน/เวลา

08.00-10.00

10.00-11.30

11.30-12.30

12.30-14.00

14.00-15.30

วันเสาร์

-

ภาษาอังกฤษ

 

พักเที่ยง

 

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

วันอาทิตย์

-

ภาษาอังกฤษ

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

ตารางเรียน ม.2

 

วัน/เวลา

08.00-10.00

10.00-11.30

11.30-12.30

12.30-14.00

14.00-15.30

14.00-17.00

วันเสาร์

-

-

 

พักเที่ยง

 

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

ภาษาอังกฤษ

วันอาทิตย์

-

-

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

ภาษาอังกฤษ

ตารางเรียน ม.3

 

วัน/เวลา

08.00-10.00

10.00-11.30

11.30-12.30

12.30-14.00

14.00-15.30

วันเสาร์

-

วิทยาศาสตร์

 

พักเที่ยง

 

-

-

วันอาทิตย์

-

วิทยาศาสตร์

-

-

ตารางเรียนโครงการพิเศษ

ตารางเรียนโครงการพิเศษ ม.3 สอบเข้า ม.4

วัน/เวลา

08.00-10.00

10.00-11.30

11.30-12.30

12.30-14.00

14.00-15.30

15.30-17.00

17.00-18.30

18.30-20.00

วันอาทิตย์ที่ 4

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

 

 

 

พักเที่ยง

 

อังกฤษ

ภาษาไทย

สังคม

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

วันจันทร์ที่ 5

อังกฤษ

วิทยาศาสตร์

คณิตศาสตร์

ภาษาไทย

สังคม

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

วันอังคารที่ 6

อังกฤษ

วิทยาศาสตร์

คณิตศาสตร์

ภาษาไทย

สังคม

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

วันพุธที่ 7

อังกฤษ

วิทยาศาสตร์

คณิตศาสตร์

ภาษาไทย

สังคม

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

วันพฤหัสบดีที่ 8

อังกฤษ

วิทยาศาสตร์

คณิตศาสตร์

ภาษาไทย

สังคม

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

วันศุกร์ที่ 9

อังกฤษ

วิทยาศาสตร์

คณิตศาสตร์

ภาษาไทย

สังคม

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

วันเสาร์ที่ 10

อังกฤษ

วิทยาศาสตร์

คณิตศาสตร์

ภาษาไทย

สังคม

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

 

**** วันที่ 11-16 มีนาคม 2561 ปิดเรียน

 

วัน/เวลา

08.00-10.00

10.00-11.30

11.30-12.30

12.30-14.00

14.00-15.30

15.30-17.00

17.00-18.30

18.30-20.00

วันเสาร์ 17

อังกฤษ

วิทยาศาสตร์

พักเที่ยง

คณิตศาสตร์

ภาษาไทย

สังคม

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

วันอาทิตย์  18

อังกฤษ

วิทยาศาสตร์

คณิตศาสตร์

ภาษาไทย

สังคม

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

 

***** วันจันทร์ที่ 19 มีนาคม 2561 ปิดเรียน

 

วัน/เวลา

08.00-10.00

10.00-11.30

11.30-12.30

12.30-14.00

14.00-15.30

15.30-17.00

17.00-18.30

18.30-20.00

วันอังคาร 20

อังกฤษ

วิทยาศาสตร์

 

พักเที่ยง

คณิตศาสตร์

ภาษาไทย

สังคม

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

วันพุธที่ 21

อังกฤษ

วิทยาศาสตร์

คณิตศาสตร์

ภาษาไทย

สังคม

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

วันพฤหัสบดีที่ 22

อังกฤษ

วิทยาศาสตร์

คณิตศาสตร์

ภาษาไทย

สังคม

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

วันศุกร์ที่ 23

อังกฤษ

วิทยาศาสตร์

คณิตศาสตร์

ภาษาไทย

สังคม

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

 

*******วันเสาร์ ที่ 24 มีนาคม 2561 ปิดเรียน

 

วัน/เวลา

08.00-10.00

10.00-11.30

11.30-12.30

12.30-14.00

14.00-15.30

15.30-17.00

17.00-18.30

18.30-20.00

วันอาทิตย์ที่ 25

อังกฤษ

วิทยาศาสตร์

พักเที่ยง

คณิตศาสตร์

ภาษาไทย

สังคม

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

 

*******วันจันทร์ที่ 26 มีนาคม 2561 ปิดเรียน

 

วัน/เวลา

08.00-10.00

10.00-11.30

11.30-12.30

12.30-14.00

14.00-15.30

15.30-17.00

17.00-18.30

18.30-20.00

วันอังคาร 27

อังกฤษ

วิทยาศาสตร์

 

 

พักเที่ยง

คณิตศาสตร์

ภาษาไทย

สังคม

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

วันพุธที่ 28

อังกฤษ

วิทยาศาสตร์

คณิตศาสตร์

ภาษาไทย

สังคม

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

วันพฤหัสบดีที่ 29

อังกฤษ

วิทยาศาสตร์

คณิตศาสตร์

ภาษาไทย

สังคม

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

วันศุกร์ที่ 30

อังกฤษ

วิทยาศาสตร์

คณิตศาสตร์

ภาษาไทย

สังคม

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

วัน/เวลา

08.00-10.00

10.00-11.30

11.30-12.30

12.30-14.00

14.00-15.30

วันอาทิตย์ที่ 4

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

 

 

 

 

 

พักเที่ยง

 

อังกฤษ

ภาษาไทย

วันจันทร์ที่ 5

อังกฤษ

วิทยาศาสตร์

คณิตศาสตร์

ภาษาไทย

วันอังคารที่ 6

อังกฤษ

วิทยาศาสตร์

คณิตศาสตร์

ภาษาไทย

วันพุธที่ 7

อังกฤษ

วิทยาศาสตร์

คณิตศาสตร์

ภาษาไทย

วันพฤหัสบดีที่ 8

อังกฤษ

วิทยาศาสตร์

คณิตศาสตร์

ภาษาไทย

วันศุกร์ที่ 9

อังกฤษ

วิทยาศาสตร์

คณิตศาสตร์

ภาษาไทย

วันเสาร์ที่ 10

อังกฤษ

วิทยาศาสตร์

คณิตศาสตร์

ภาษาไทย

 

**** วันที่ 11-16 มีนาคม 2561 ปิดเรียน

 

วัน/เวลา

08.00-10.00

10.00-11.30

11.30-12.30

12.30-14.00

14.00-15.30

วันเสาร์ 17

อังกฤษ

วิทยาศาสตร์

 

พักเที่ยง

คณิตศาสตร์

ภาษาไทย

วันอาทิตย์  18

อังกฤษ

วิทยาศาสตร์

คณิตศาสตร์

ภาษาไทย

 

***** วันจันทร์ที่ 19 มีนาคม 2561 ปิดเรียน

 

วัน/เวลา

08.00-10.00

10.00-11.30

11.30-12.30

12.30-14.00

14.00-15.30

วันอังคาร 20

อังกฤษ

วิทยาศาสตร์

 

 

 

พักเที่ยง

คณิตศาสตร์

ภาษาไทย

วันพุธที่ 21

อังกฤษ

วิทยาศาสตร์

คณิตศาสตร์

ภาษาไทย

วันพฤหัสบดีที่ 22

อังกฤษ

วิทยาศาสตร์

คณิตศาสตร์

ภาษาไทย

วันศุกร์ที่ 23

อังกฤษ

วิทยาศาสตร์

คณิตศาสตร์

ภาษาไทย

 

*****วันเสาร์ ที่ 24 มีนาคม 2561 ปิดเรียน

 

วัน/เวลา

08.00-10.00

10.00-11.30

11.30-12.30

12.30-14.00

14.00-15.30

วันอาทิตย์ที่ 25

อังกฤษ

วิทยาศาสตร์

พักเที่ยง

คณิตศาสตร์

ภาษาไทย

 

*****วันจันทร์ที่ 26 มีนาคม 2561 ปิดเรียน

 

วัน/เวลา

08.00-10.00

10.00-11.30

11.30-12.30

12.30-14.00

14.00-15.30

วันอังคาร 27

อังกฤษ

วิทยาศาสตร์

 

 

 

พักเที่ยง

คณิตศาสตร์

ภาษาไทย

วันพุธที่ 28

อังกฤษ

วิทยาศาสตร์

คณิตศาสตร์

ภาษาไทย

วันพฤหัสบดีที่ 29

อังกฤษ

วิทยาศาสตร์

คณิตศาสตร์

ภาษาไทย

วันศุกร์ที่ 30

อังกฤษ

วิทยาศาสตร์

คณิตศาสตร์

ภาษาไทย

ตารางเรียนโครงการพิเศษ ม.3 สอบเข้า ม.4 (โพนพิสัย)

วัน/เวลา

08.00-10.00

10.00-11.30

11.30-12.30

12.30-14.00

14.00-15.30

16.30-18.00

18.00-20.00

วันอาทิตย์ที่ 4

อังกฤษ

วิทยาศาสตร์

 

 

 

 

 

 

 

พักเที่ยง

 

คณิตศาสตร์

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

วันจันทร์ที่ 5

อังกฤษ

วิทยาศาสตร์

คณิตศาสตร์

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

วันอังคารที่ 6

อังกฤษ

วิทยาศาสตร์

คณิตศาสตร์

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

วันพุธที่ 7

อังกฤษ

วิทยาศาสตร์

คณิตศาสตร์

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

วันพฤหัสบดีที่ 8

อังกฤษ

วิทยาศาสตร์

คณิตศาสตร์

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

วันศุกร์ที่ 9

อังกฤษ

วิทยาศาสตร์

คณิตศาสตร์

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

วันเสาร์ที่ 10

อังกฤษ

วิทยาศาสตร์

คณิตศาสตร์

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

คอร์ส Summer

คอร์ส Summer