โรงเรียนเสริมทักษะ อ.ฝน
โทร 081-954-9546
  • th

ติวกลุ่มย่อย เม.ย.


ติวกลุ่มย่อย เม.ย.

ติวกลุ่มย่อยเดือนเมษายน

คอร์ส ปิดเทอม ติวกลุ่มย่อยเดือนเมษายนติดต่อได้ที่ อ.ฝน โทร 081-9549546

โรงเรียนเสริมทักษะ อ.ฝน โดยความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ(การศึกษานอกระบบ)
คณะครูผู้สอนมากด้วย คุณวุฒิและประสบการณ์มากกว่า 35 ปี


ตารางเรียนเดือน เมษายน 2556

เสาร์ที่ 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

ป.4 (เรียนล่วงหน้า)

8.30-10.00 10.00-11.30

วิทยาศาสตร์

คณิตศาสตร์

ป.5 (เรียนล่วงหน้า)

8.30-10.00 10.00-11.30

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

ป.6 (เรียนล่วงหน้า)

8.30-10.00 10.00-11.30

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตร์ ม.1 ม.2 ม.3 (เรียนล่วงหน้า)

8.30-10.00 12.30-14.00 14.00-15.30

ม.1 ล่วงหน้า

ม.3 ล่วงหน้า

ม.2 ล่วงหน้า


มีห้องพักบริการ
✶✶ ค่าหอคนละ 2,500 บาท ✶✶
(ฟรี!! น้ำ ไฟ อินเตอร์เน็ต)