โรงเรียนเสริมทักษะ อ.ฝน
โทร 081-954-9546
  • th

นักเรียนที่สอบได้


นักเรียนที่สอบได้

รวมรายชื่อนักเรียนที่สอบติด


อาจารย์ฝนขอแสดงความยินดีมอบเงินรางวัลให้กับลูกศิษย์ ที่สอบติดห้องเรียนพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2565


อาจารย์ฝนขอแสดงความยินดีมอบเงินรางวัลให้กับลูกศิษย์ ที่สอบติดห้องเรียนพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2564