โรงเรียนเสริมทักษะ อ.ฝน
โทร 081-954-9546
  • th

นักเรียนที่สอบได้


นักเรียนที่สอบได้

รวมรายชื่อนักเรียนที่สอบติด

Congratulations ลูกศิษย์ที่สอบติดห้องเรียนพิเศษ

 

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบติดแพทย์ มข. นางสาวศิริกร จันทร และ นางสาวชนนิภา ศศิวิลาศกร

 


อาจารย์ฝนขอแสดงความยินดีมอบเงินรางวัลให้กับลูกศิษย์ ที่สอบติดห้องเรียนพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2565


อาจารย์ฝนขอแสดงความยินดีมอบเงินรางวัลให้กับลูกศิษย์ ที่สอบติดห้องเรียนพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2564