โรงเรียนเสริมทักษะ อ.ฝน
โทร 081-954-9546
  • th

นักเรียนที่สอบได้


นักเรียนที่สอบได้

รวมภาพนักเรียนที่สอบได้ (นักเรียนสอบได้มากกว่า 90% ปีการศึกษา2561)


อ.ฝน แสดงความยินดีกับผู้ปกครอง และ ลูกศิษย์ที่สอบเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.1 และ ม.4 โครงการพิเศษ และ โครงการทั่วไปของโรงเรียนเตรียมอุดม
อุดรพิทยานุกูล, สตรีราชินูทิศ, สาธิตขอนแก่น, สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นวิทยาเขตหนองคาย, ดอนบอสโกวิทยา, อุดรพิชัยรักษ์พิทยา, เซนต์เมรี่

 

 

ดีใจจัง! สอบได้อันดับ1 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีและสอบติดอุดรพิทยานุกูล ด.ช.จิรภัทร ไทยภักดี จากโรงเรียนอนุบาลอุดร