โรงเรียนเสริมทักษะ อ.ฝน
โทร 081-954-9546
  • th

ปี 2563


ปี 2563

รวมรายชื่อนักเรียนที่สอบได้ (ปี 2563)


ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน และผู้ปกครอง นักเรียนโรงเรียนเสริมทักษะ อ.ฝน ที่สอบเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563


- โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา