โรงเรียนเสริมทักษะ อ.ฝน
โทร 081-954-9546
  • th

รับสมัครนักเรียน


รับสมัครนักเรียน

รับสมัครนักเรียน
 

โรงเรียนเสริมทักษะ อ.ฝน
เปิดสอน ภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา (ป.1 ถึง ป.6)
ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียนและเรียนไปพร้อมกับสื่อการเรียนที่ทันสมัย
เรียนเฉพาะ เสาร์-อาทิตย์ สัปดาละ 3 ชั่วโมง ค่าเรียน 1,500 บาท/เดือน
เน้นเด็กนักเรียนกลุ่มละไม่เกิน 5-10 คน
***สนใจสมัครด่วน!! โทร 081-9549546 (อ.ฝน)